Διεύθυνση Συντονιστή

Rod McCall

Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST)

Belvaux, Luxembourg

E-mail

step-In-past@eurtd.com
Η έμφαση του STEP-IN θα είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων μέσω της διατήρησης ή της βελτίωσης των επιπέδων άνεσης, ενώ παράλληλα θα ενθαρρυνθεί η αποτελεσματικότερη χρήση της ενέργειας.
Rod McCall

Συντονιστής STEP-IN, Luxembourg Institute of Science and Technology

Send us a message

 

Send us a message