Τα εργαστήρια διερεύνησης.

Τα Εργαστήρια Διερεύνησης του STEP-IN Living Labs αποτελούν μια συμμετοχική διαδικασία με επίκεντρο τον καταναλωτή προκειμένου να φέρουν πραγματικά μακροπρόθεσμα οφέλη σε κοινότητες, νοικοκυριά και ευάλωτους καταναλωτές. Τα Εργαστήρια Διερεύνησης χαρακτηρίζονται από:

 

Τα Εργαστήρια Διερεύνησης επιτρέπουν μια διαδραστική επικοινωνία μεταξύ όλων των παραγόντων στο πλαίσιο του STEP-ΙΝ – των ευάλωτων καταναλωτών, των επιστημόνων, των ενδιαφερομένων φορέων και των υπευθύνων για τη χάραξη πολιτικής – προκειμένου να βρεθούν συντονισμένες λύσεις που να ανταποκρίνονται στα τοπικά χαρακτηριστικά, στην κουλτούρα και στις δημιουργικές δυνατότητες.

 

Κάθε Εργαστήριο Διερεύνησης του STEP-IN λαμβάνει χώρα σε ένα μοναδικό περιβάλλον:

 

Ενέργειακά Cafés

Τα ενεργειακά cafés παρέχουν ένα ανεπίσημο χώρο στον οποίο νοικοκυριά μπορούν να συναντηθούν με ειδικούς εξοικονόμησης ενέργειας και να λάβουν συμβουλές, σε ένα χαλαρό περιβάλλον, πίνοντας έναν καφέ. Τα ενεργειακά cafés θα παρέχουν ευκαιρίες στα
νοικοκυριά να κάνουν ερωτήσεις και να συζητήσουν θέματα με ειδικούς στην ενέργεια, έτσι ώστε η επικοινωνία είναι αμφίδρομη και διαδραστική. Αυτηή η διαδικασία έχει αποδειχθεί ότι είναι αποτελεσματική στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και στην ενίσχυση των μαθησιακών αποτελεσμάτων.
Τα ενεργειακά cafés δημιουργούν μια αίσθηση κοινού σκοπού, ισότητας μεταξύ των συμμετεχόντων και παρέχουν μια χαλαρή ατμόσφαιρα που εξασφαλίζειπολύ πιο αποτελεσματική επικοινωνία, παροχή συμβουλών και ανταλλαγή πληροφοριών, ασε σχέση με άλλες, πιο επίσημες, μορφές επικοινωνίας.

Ειδικοί ενεργειακοί σύμβουλοι κατοικιών

Ενεργειακοί Σύμβουλοι θα επισκέπτονται τα σπίτια ευάλωτων καταναλωτών. Θα παρέχουν λεπτομερείς και εξατομικευμένες ενεργειακές συμβουλές και εκπαίδευση σε μια σειρά από αλλαγές στη συμπεριφορά, που θα μειώσουν τη σπαταλώμενη στο σπίτι, σε σχέση, για παράδειγμα, με την αποτελεσματική χρήση του συστήματος θέρμανσης (έλεγχος των θερμοστατών, συντήρηση καυστήρων πετρελαίου, κ.λπ.), την υιοθέτηση μια σειράς απλών μέτρων (καλοριφέρ, λαμπτήρες LED, μονωτικές ταινίες – αεροστόπ – για πόρτες, παράθυρα, κ.λπ.), χρονική μετατόπιση χρήσης ηλεκτρικών συσκευών για αξιοποίηση τιμολογίων με χαμηλότερη χρέωση ενέργειας, δυνατότητες για εξοικονόμηση κόστους από την αλλαγή παρόχου ενέργειας (ορισμένοι πάροχοι προσφέρουν τιμολόγια χαμηλής χρέωσης σε ώρες που επιλέγονται από τον πελάτη), ορθές πρακτικές φυσικού αερισμού της κατοικίας, κλπ.

Χρήση των εργαλείων ΤΠΕ

Ειδικά διαμορφωμένα εργαλεία ΤΠΕ θα χρησιμοποιηθούν που θα διευκολύνουν στην αντιμετώπιση των ζητημάτων ενεργειακής φτώχειας σε ατομικό και σε κοινοτικό επίπεδο. Το διαδραστικό και οπτικοποιημένο περιβάλλον των ΤΠΕ θα συμβάλουν στη βελτίωση της κατανόησης των καταναλωτών σε ενεργειακά ζητήματα που αφορούν στην κατοικία τους. Θα οδηγήσει επίσης σε καλύτερη λήψη αποφάσεων ως προς προϊόντα και συσκευές υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης, και στην υιοθέτηση πρακτικών που μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας. Αν επιτρέπεται από τους καταναλωτές και τη νομοθεσία, θα συγκεντρώνονται δεδομένα που θα δίνονται στον ενεργειακό σύμβουλό τους, για να τους βοηθήσει με την παροχή περαιτέρω συμβουλών.

Ενημερωτικές εκστρατείες

Τα ενεργειακά cafés και οι ενεργειακοί σύμβουλοι θα συνδεθούν με μια σειρά από δράσεις πληροφόρησης του κοινού, διάχυσης της πληροφορίας και δράσεις κατάρτισης (φυλλάδια, πόστερ, ενημερωτικά δελτία). Αυτά θα παράσχει πρόσθετη στήριξη στους καταναλωτές για να βοηθηθούν στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, παρέχοντας πληροφορίες που μπορούν να συνεισφέρουν σε πιο βιώσιμη ενεργειακή συμπεριφορά και επιλογές στην καθημερινή ζωή (βελτίωση της κατανόησης των λογαριασμών ενέργειας, δρομολόγηση αποφάσων για αγορά προιόντων υψηλότερης ενεργειακής αποδοτικότητας, υιοθέτηση πιο αποτελεσματικών ενεργειακών πρακτικών, κλπ.).

Send us a message