Javuló életminőség.
Javuló energiahatékonyság.
Javuló komfortérzet.

A STEP-IN PROJEKT.

A STEP-IN az Európai Unió Horizon 2020 programjának finanszírozásával megvalósuló koordinációs és támogató projekt.

A projekt egy innovatív globális módszert fejleszt az energiaszegénység hatékony elemzésére és kezelésére. Ez javít a nélkülözésben élők életminőségén, háztartási energiájuk hatékonyságán, valamint általános komfortérzetükön.

A STEP-IN egy Európán átívelő Living Labs hálózatból áll. A STEP-IN egy erős Network of Interest-en keresztül kötelezi a helyi, nemzeti és uniós szervezeteket és szakértőket, hogy vezérelveket fogalmazzanak meg az energiaszegénység csökkentésére.

A STEP-IN konzorcium összehozza az energiaszegénység területének szakértőit: kutatási intézetek, egyetemek, önkormányzatok, energiaszolgáltatók, jótékonysági szervezetek, fogyasztói egyesületek és szabályozó hatóságok. A partnerek eldöntötték, hogy együttes erővel változást hoznak a nélkülözésben élők életébe.

A lesúlytott fiatalembernek nincs lehetősége kifizetni a közüzemi számlákat és a lakbért
Az idősebb pár férfi pénzügyi tanácsadóval találkozik az otthonában

A STEP-IN központi területei.

Fogyasztói fókusz

 • Az energiaszegénység által érintett fogyasztók energiához kapcsolódó tudásának és tudatosságának javítása
 • A komfortérzet javításához és az energiaköltségek csökkentéséhez vezető magatartásváltozás támogatása
 • Az energiahatékonysággal és -fogyasztással kapcsolatos megalapozott döntések lehetővé tétele
 • A döntéshozatal támogatása kommunikációs eszközök segítségével
 • Hátráltató hatások minimalizálása
 • Környezeti hatások csökkentése
 • Az elérhető felújítási és a megújuló energia-programok ajánlása
 • A fenti tevékenységek hatásának megbecsülése a nélkülözésben élők életére

Módszertani fókusz

 • A nyújtott globális módszert az energiaszegénység területén dolgozó minden szereplőnek és hatóságnak el kell fogadnia és fogadtatnia
 • Ingyenesen hozzáférhető Living Lab minták és módszerek létrehozása
 • Az eredmények visszatérő kiértékelése a meglévő módszerek finomítása és javítása, illetve újabb módszerek feltárása érdekében
 • A Living Labs elképzeléseinek bizonyítása
 • Az energiaszegénység indikátorainak és prediktorainak megállapítása
 • A mérések és módszerek hatásainak felmérése

politikai fókusz

 • Partneri és támogatói hálózat kiépítése a jövőbeni politikai és kutatási igények formálására
 • Támogató együttműködés az energiaszegénység elleni valós cselekvésekért
 • Különböző témájú munkacsoportok felállítása irányvonalak ajánlására
 • Eredmények közzététele workshopokon, értekezleteken, nyilvános rendezvényeken és jelentésekben
 • Az energiaszegénység területéhez tartozó egyéb projektekkel való összekötés és egyetértés kialakítása

Változást hozni a nélkülözésben élők életébe.

Energia-megtakarítás

Az energiapazarlás csökkentése érdekében a STEP-IN lépéseket tesz a fogyasztók tudatosabbá tételéért, valamint segíti az energiához kapcsolódó tudásuk bővülését.

A projekt energiahatékonysági terveket is céloz, úgy mint felújítás, szigetelés, kazáncsere.

A STEP-IN továbbá megvizsgálja a meglévő nemzeti és helyi finanszírozási rendszereket, annak érdekében, hogy a lakások energiahatékonyabbak, kényelmesebbek és melegebbek legyenek – hogy javuljon az életminőség.

Megalapozott döntések

A A Living Lab megközelítés a STEP-IN energiahatékonysági nézőpontból erősíti a befolyásolható fogyasztók tudatosságát. A fogyasztók az energiával kapcsolatos beszélgetéseken és az energia-tanácsadók segítségének pozitív hozadékain kívül házaik energia-térképein keresztül még többet tudhatnak meg energiafogyasztásukról, így minden lehetőség adott lesz számukra a megalapozott döntéshozatalhoz.

A STEP-IN célja, hogy a Living Labs-ben részt vevő emberek 50%-a hosszú távon jobb döntéseket hozhasson, ily módon érve el pozitív eredményeket és fenntarthatóságot.

Megújuló energia

A STEP-IN része energiaszegény háztartások számára vizsgálni a megújuló energia-rendszerek alkalmazhatóságát és megfelelő helyi és nemzeti finanszírozási rendszereit. A projekt építkezik az Európa-szerte létező példák legjobb gyakorlataiból és tudásbázisából.

Bár a megújuló energiaforrások nem részei közvetlenül a STEP-IN-nek, a projekt érint szegény háztartások számára ajánlásokat, vezérelveket és stratégiákat a megújuló energia befektetésére.

Háztartások támogatása

A STEP-IN vizsgálja az emberek életminőségének javulását, többek között a hőkomfort és az energiaköltségek megtakarításainak szempontjából. A projekt célja, hogy a STEP-IN keretében meglátogatott háztartások legalább 50%-a segítséget kapjon.

A STEP-IN célpontjába kerülő valamennyi háztartás küzd:

 • Otthonaik kellemesen melegen tartásával
 • Egyéb alapvető szükségletek, különösképpen az étellel való elégedettséggel
 • Egészségügyi problémák
 • Közüzemi számlák elmaradása
 • Szivárgó tetejű, nedves falú/padlójú, rothadó ablakkeretes otthonaikkal

 

STEP-IN eljárások

A STEP-IN célja, hogy aktív fogyasztói közösségeket hozzon létre a három Living Lab segítségével. A fogyasztók kérdőíves felméréseken, energiatanácsadó otthoni látogatásain, valamint képzésen, energiához kapcsolódó információcserét és vitát magába foglaló beszélgetéseken, illetve online platformon keresztül vesznek részt. Fogyasztók százai vesznek részt személyes beszélgetéseken, az információs kampányok és a web platform segítségével pedig több ezrek is elérhetők.

Vezérelvek és stratégiák

A STEP-IN célja, hogy intenzív kapcsolatépítéssel, kommunikációval, valamint az érdekelt személyek bevonásával közvetlenül befolyásolják a helyi, nemzeti és európai irányvonalakat és stratégiákat.

A helyi politika közvetlen hasznát látja a Living Labs-ben részt vevő helyi hatóságok és önkormányzatok munkájának. A STEP-IN konkrét nemzeti és európai szintű szakpolitikai ajánlásokat fogalmaz meg, elősegíti a kapcsolatépítést és fontos kommunikációs és terjesztési aktivitásokat indít el workshopokon, érdekelt személyeket összefogó csoportokban, képzéseken, valamint jó gyakorlatok megosztásán keresztül.

Send us a message